Liên lạc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi qua biểu mẫu bên trái của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.

Địa chỉ nhà:511 Đường Tianmuxi.Thượng Hải 200070, Trung Quốc.

Điện thoại:0086-13916136366